Howell Elfed Lewis
1860–1953

Coffa Elfed / Elfed Museum

SUT I GYRRAEDD Y GANGELL?

Coffa Elfed / Elfed MuseumWrth deithio ar hyd yr A484 o Gaerfyrddin i Gastellnewydd Emlyn trowch i'r chwith ym mhentre Cynwyl Elfed lle gwelir arwydd yn cyfeirio at Y Gangell. Cyrhaeddir y bwthyn gwyngalchog o fewn dwy filltir.

O ran defnyddio llywiwr lloeren y cod post perthnasol yw SA33 6UB.

Os am weld y tu fewn i'r Gangell argymhellir gwneud trefniant rhag blaen trwy gysylltu â deiliaid y bwthyn drws nesaf trwy ffonio 01267 282989.

Arianwyd gan / Funded by

Canolfan Tywi - Tywi Centre RDP Sir Gar Cyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources Wales Cyngor Sir Gar - Carmarthenshire County Council Ymddiriedolaeth Genedlaethol - National trust EU Llwodraeth Cymru - Welsh Government